جهان هنر نبرد 2: طلوع هورد
نویسنده: کریستی گولدن
ژانر: فانتزي حماسي
تاریخ انتشار: 26 دسامبر 2006
خلاصه:

خیلی وقت پیش، در جهان روستایی درانور، قبایل اورک در صلح نسبی با همسایگان اسرارآمیزشان، قبایل درنای، زندگی می کردند. اما ماموران شرور لژیون سوزان برای هر دو نژاد نقشه های دیگری داشتند. ارباب شیطان کیل جیدن زنجیری تاریک از حوادث را به حرکت در می آورد که به دنبال انها نه تنها درنای را ریشه کن می کند، بلکه قبایل اورک را تبدیل به نیرویی توقف ناپذیر از نفرت و تباهی می کند.
لینک دانلود نسخه انگلیسی