جهان هنر نبرد 1: چرخه نفرت
نویسنده: کیث آر کی دیکاندیدو
ژانر: فانتزي حماسي
تاریخ انتشار: 1 فورویه 2006
خلاصه:

لژیون سوزان مغلوب شده است، و قسمت های غربی کالیمدور اکنون بین دو ملت مشترک هستند، اورک های دوروتار، به رهبری جنگ سالار شریف، ترال، و انسان های ترامور، به رهبری یکی از قدرتمندترین کاهن های زنده، بانو جینا پرادمور.
اما صلح آزمایشی بین اورک ها و انسان ها ناگهان فرو می ریزد. حملاتی تصادفی به دوروتار نشان می دهد که انسان ها تهاجمشان علیه اورک ها را از سر گرفته اند. اکنون جینا و ترال باید قبل از اینکه نفرت های قدیمی بازگردند، و کالیمدور در جنگ نابودکننده دیگری فرو رود، فاجعه را برگردانند.
جستجوی جینا برای پرده برداشتن از حقیقت پشت حمله ها او را به کشفی بهت آور هدایت می کند. رویایی او با جادوگری افسانه ای و خیلی وقت پیش فراموش شده هر چیزی که او به آن باور دارد را به چالش می کشد و اسرار تاریخ را روشن می کند ...
لینک دانلود نسخه انگلیسی